Tevens is er de mogelijkheid in het café een vergadering of een besloten feest te organiseren.
Vraagt U naar de mogelijkheden. Telefoon: 0596 61 48 38